Tài liệu pháp lý

 

“Trước khi bạn mở tài khoản với ONEPRO, vui lòng đọc và hiểu tất cả các tài liệu pháp lý, quy định thị trường, tuyên bố về chính sách và tuyên bố từ chối trách nhiệm. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các tài liệu được liên kết bên dưới. Chúng được biên soạn để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho chính bạn.

Văn bản pháp luật của ONEPRO

 

Thủ tục khiếu nại tại ONEPRO

Chính sách Cookie của ONEPRO

Thông báo về quyền riêng tư của ONEPRO

Chính sách ONEPRO

Tuyên bố rủi ro ONEPRO

Các điều khoản và điều kiện